PUBLIKACJE

Zientek I. (2012). Jak rozpoznać przywódcę. Dziennik Zachodni, Praca Gratka, 13 lutego 2012.

Zientek I. (2011). Uczymy się efektywnie. Dziennik Zachodni, Praca Gratka, 14 listopada 2011.

Zientek I. (2011). Wystąpienie publiczne to nie pogawędka przy kawie. Dziennik Zachodni, Praca Gratka, 25 lipca 2011.

Zientek I. (2011). W biurze czyli u siebie? Projektowanie przestrzeni biurowej a proces adaptacji zawodowej. Zawód: Architekt. Ogólnopolskie Czasopismo Izby Architektów RP, 3_2011, maj-czerwiec 2011, 44-45.

Zientek I. (2008). Projektowanie przestrzeni biurowej w aspekcie adaptacji zawodowej. Zeszyty Naukowe WSZOP w Katowicach, nr 1 (4), 67-77.

Zientek I. (2006). Poczucie własnej skuteczności w wymiarze międzykulturowym: Ocena Skali Samoskuteczności w Karierze Międzynarodowej. Czasopismo psychologiczne. Tom 12, numer 1, 61-71.