Cześć!

Tutaj dowiesz się o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony https://www.akademiapotencjalu.com/

Administratorem strony jest Izabela Zientek. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności zachęcam do kontaktu mailowego: izientek@akademiapotencjalu.pl

Polityka prywatności i pliki cookies

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Izabela Zientek w ramach Akademii Potencjału.
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.akademiapotencjalu.pl.
 • Użytkownik – oznacza Ciebie, czyli każdy podmiot, na rzecz którego mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczna, czyli każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.

Ogólne zasady Polityki Prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies dotyczy zasad postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej www.akademiapotencjalu.pl.

Administratorem strony jest Izabela Zientek w ramach Akademii Potencjału z siedzibą w Katowicach, 40-748.   Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail izientek@akademiapotencjalu.pl.

Dane osobowe

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).

Zasady zbierania danych osobowych

 • Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz kontaktowy oraz system komentarzy.
  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 • Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
  a. wysyłanie newslettera,
  b. działań marketingowych, aby informować o nowych wpisach na blogu, o warsztatach, produktach i usługach,
  c. tworzenia baz danych użytkowników,
  d. ulepszenia naszej oferty produktowej,
  e. kontakt w ramach formularza kontaktowego,
 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • Administrator zapewnia gwarancję poufności informując, że nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim poza pkt 6.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • Zenbox sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
 • UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego Mailerlite, służącego do przesyłania newslettera.
 • Disqus, Inc. – w celu korzystania z systemu komentarzy.

Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo zmiany danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem, danych osobowych przez Administratora.

Pliki cookies i technologie śledzące

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, aby:

 • tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • realizować cele marketingowe (remarketingowe);
 • określić profil użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 • zapewnić prawidłowego działania Strony.

Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwiałaby przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ważne, że w takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Administrator wykorzystuje narzędzia marketingowe oferowane przez Facebook w celu organizacji i wyświetlania spersonalizowanych reklam pod kątem zachowań Użytkowników na stronie Administratora.

Administrator wykorzystuj również narzędzie Google Analytics zapewnianego przez Google, które gromadzi i analizuje zachowania Użytkowników na Stronie tj. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.