KONFERENCJE

  • Wystąpienie pt. „Projektowanie przestrzeni biurowej jako czynnik zwiększający efektywność adaptacji zawodowej”. V Konferencja Naukowa – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Szczyrk pt. „PRACA – ZDROWIE – ŚRODOWISKO” organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (27-28.11.2008).
  • Wystąpienie pt. „Poczucie samoskuteczności a planowanie kariery w wymiarze międzynarodowym”. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu pt. „Żyć godnie…” (24-27.09.2008).
  • Wystąpienie pt. „Poczucie samoskuteczności w aspekcie rozwoju zawodowego”. Konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach pt. „Nowoczesne wyzwania dla zarządzania w świetle zagrożeń współczesnej cywilizacji” (23.10.2008).
  • Wystąpienie pt. „Dwie perspektywy postrzegania siebie a poczucie własnej skuteczności”. I Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (26-27.06.2008).
  • Wystąpienie pt. „Środowisko pracy jako naturalne środowisko człowieka”. Konferencja „Człowiek i jego naturalne środowisko” zorganizowanej na Uniwersytecie Śląskim, (2004 ).