• Potrzebujesz pomocy w ustaleniu priorytetów w życiu zawodowym i prywatnym?
  • Pragniesz uaktywnić drzemiący w Tobie potencjał?
  • Potrzebujesz pomocy, aby wyznaczyć własną ścieżkę kariery zawodowej?

.

Nie zrobię tego za Ciebie, ale pomogę Ci w odnalezieniu właściwej drogi, nakieruję na ścieżkę właściwego działania.
Wierzę, że każdy posiada własne zasoby umożliwiające samorealizację, dlatego pomogę Ci przezwyciężyć blokady, które stają na Twojej drodze do dalszego rozwoju.

Izabela Zientek

Posiadam praktykę doradczą z klientem indywidualnym, którą zdobyłam w swojej pracy psychologa, doradcy zawodowego. Mam doświadczenie w indywidualnej pracy z klientem tj. wyznaczanie ścieżki kariery, budowanie pewności siebie, udzielanie wsparcia psychologiczngo, odkrywanie potencjału, udzielanie porad zawodowych, pomoc w tworzeniu listów aplikacyjnych, wsparcie w rozwijaniu potencjału zawodowego, diagnoza kompetencji i potrzeb szkoleniowych itp.

Najczęściej pracuję w oparciu o metody COACHINGOWE, ponieważ wierzę, że właśnie te metody są najbardziej efektywne i umożliwiają sprawny przebieg indywidualnego rozwoju.

Wybierz nad czym chcesz popracować ze mną i umów się na spotkanie :)